Transfer to Rodakino

Prices for Taxi, Mini Van, Mini Bus, Limo

Rodakino is 107 km from Heraklion airport and 124 km from Chania airport

Taxi to Rodakino

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h 55 min from Heraklion.
 •   1h 50 min from Chania.

Heraklion Airport Taxi to Rodakino

Chania Airport Taxi to Rodakino


Minivan to Rodakino

 •   1-7 Passengers
 •   1-7 Suitcases
 •   1h 55 min from Heraklion.
 •   1h 50 min from Chania.

Heraklion Airport Minivan to Rodakino

Chania Airport Minivan to Rodakino


Minibus to Rodakino

 •   1-16 Passengers
 •   1-15 Suitcases
 •   1h 55 min from Heraklion.
 •   1h 50 min from Chania.

Heraklion Airport Minibus to Rodakino

Chania Airport Minibus to Rodakino


Limo Taxi to Rodakino

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h 55 min from Heraklion.
 •   1h 50 min from Chania.

Heraklion Airport Limo to Rodakino

Chania Airport Limo to Rodakino